/ Akce společnosti / Seminář pankreatochirurgie a chirurgie sleziny pro chirurgy v předatestační přípravě