/ Akce společnosti / Brněnské onkologické dny – sekce onkochirurgie