/ Sekce společnosti / Sekce hrudní chirurgie / Zprávy ze sekce / Seznam akreditovaných pracovišť pro hrudní chirurgii